Användarvillkor för butiker

Villkor och bestämmelser


Kom igång

Hur säljer jag mina produkter på Södertörn Online?

Gå in på Södertörn Onlines hemsida (www.sodertorn.se/signup) och skicka in din förfrågan genom att fylla i alla obligatoriska uppgifter i formuläret.


Kan jag sälja mina produkter i Sverige, Danmark och övriga EU?

Ja, i startfasen av Södertörn Online har vi valt att tillåta försäljning till Sverige och Finland (inkl.Åland) dock finns möjligheten, för de företagare som vill, att enbart sälja lokalt i Sverige eller att från början även sälja till andra länder inom EU.

Det är du  som företagare som väljer vilka länder och regioner du vill sälja till!


Hur lägger jag upp produkter till försäljning på Södertörn Online?

Efter att du skickat in en förfrågan till Södertörn Online och godkänt vårt avtal får du inloggningsuppgifter till Södertörn Onlines Kontrollpanel där du sedan manuellt lägger upp produkter genom att fylla i alla obligatoriska fält och ladda upp produktbilder m.m. 


Vad krävs för att jag ska kunna sälja på Södertörn Online?

Södertörn Online kräver att du har ett registrerat bolag med giltigt organisationsnummer och momsregistreringsnummer inom Södertörn samt att du ska kunna skicka kundorder från Sverige. För att Södertörn Online ska kunna göra utbetalningar till dig krävs även att du har ett PayPal-konto eller bankkonto i Sverige.

Kopia på företagets registreringshandlingar samt kopia på firmatecknarens id-handling skall i samband med registreringen skickas via brev eller e-post (info@sodertorn.se) till Södertörn Online.
Du som butiksinnehavare är alltid ansvarig för att meddela Södertörn Online eventuella ändringar i företagets registerhandlingar.

För att sälja utanför Sverige krävs att du har nödvändiga kunskaper och är registrerad hos nödvändiga myndigheter samt att du hanterar alla tullfrågor för de typer av varor du säljer genom Södertörn Online. För mer information hänvisar vi till PostNord, som gärna hjälper till, samt de Svenska myndigheterna.


Försäljning

Hur prissätter jag mina produkter?

Det enda anspråket Södertörn Online har är att produkten inte skall säljas med ett högre pris än på din egen eventuella webbshop eller hemsida. Ett attraktivt pris leder naturligtvis till mer försäljning.


Kan jag ha samma produktutbud på Södertörn Online som i min egen webbshop/butik?

Ja, det kan du. Det enda kravet vi ställer är att du inte får sälja produkten billigare i din egen eventuella webbshop.


Ska jag skicka mina produkter till Södertörn Online?

Nej. Du ansvarar för ditt eget lager. När du får en order från Södertörn Online sänder du produkten direkt till kunden.


Hur optimerar jag min försäljning?

Attraktivt prissatta produkter kommer att sälja mer, och ju bättre den säljer desto mer kommer produkten premieras och exponeras för kunden på sajten, vilket leder till än mer försäljning.


Hur ser en bra produkttext/bild ut?

För att göra en produkt attraktiv för en kund måste det finnas bra produktbilder och text. Produktbilderna ska vara av hög kvalitet, gärna ha vit bakgrund och minst hålla måtten 280x280px men helst runt 1000x1000px. Vattenstämplar får inte förekomma på bilden. Produkttexten ska vara på svenska och engelska och ska på ett tydligt och enkelt sätt beskriva produkten och dess egenskaper. Tänk på att kontrollera stavning och grammatik för att ge kunden en så bra upplevelse som möjligt. Säkerhetsäll även att ni äger rättigheterna till bilderna som publiceras eller att ni har tillstånd från eventuell leverantör eller fotograf.


Jag har ingen webbshop. Kan jag ändå sälja mina produkter på Södertörn Online?

Ja, oavsett om du har en webbshop, fysisk butik eller om du är partihandlare kan du sälja dina produkter på Södertörn Online. Du skall kunna ta emot order och leverera dina produkter till kund inom utsatt tid.


Var hittar jag min försäljningsstatistik?

I Södertörn Onlines Kontrollpanel hittar du information om hur många order du har fått samt hur mycket du har sålt för.


Betalning

När får jag betalt för mina sålda produkter?

Utbetalning sker till det bankkonto du angivit i Södertörn Onlines Kontrollpanel mellan den 1-15:e dagen i efterföljande månad. Utbetalning sker endast på de ordrar som du markerat ” Skickad / Slutförd”, senast den sista kalenderdagen i månaden. Totalbelopp under 500 SEK betalas ej ut (detta belopp överförs till efterföljande månad).


Hur får jag betalt?

Utbetalningen sker automatiskt till det giltiga PayPal eller bankkonto du har registrerat hos oss. All utbetalning sker i lokal valuta. Du ansvarar för att dina utbetalningsuppgifter är korrekta.


Hur fungerar återbetalning till kunden vid supportärende av min sålda produkt?

Södertörn Online hanterar återbetalningarna. Vid återbetalning av en order kommer pengarna debiteras ditt butikskonto alternativt faktureras dig om utbetalning redan skett för försäljningen.


Vad kostar det om jag har osålda produkter?

Ingenting. Södertörn Online tar inga avgifter för osålda produkter.


Får jag bokföringsunderlag för min försäljning?

Ja. Underlag för din försäljning samt utbetalningar hittar du i din Kontrollpanel hos oss.


Södertörn Onlines Kontrollpanel

Hur ändrar jag på en produkt jag redan har i min butik på Södertörn Online?

Ändringar av lagerstatus, produktstatus och pris gör du via Kontrollpanelen. Detta slår i normala fall igenom direkt på Södertörn Online. Ändringar av övrig produktinformation så som produkttitel, produktbeskrivning m.m. görs också via Kontrollpanelen. Dessa ändringar kan dock kräva manuellt godkännande och kan därför ta några timmar innan de blir synliga.


Kan jag ta bort en produkt när jag själv önskar?

Ja. Du markerar att din produkt skall vara ”inaktiv” alternativt raderar produkten via din Kontrollpanel på Södertörn Online.


Vad händer om produkttext/bild innehåller ofullständig information?

Om information saknas vid uppladdning av produkttext/bild i Kontrollpanelen kommer du att få tydliga instruktioner och felmeddelanden. För att du skall komma igång med försäljningen så snabbt som möjligt, var noga med att skicka in korrekt information från början.


Hur hanterar jag mitt lagersaldo?

Det är viktigt att du kontinuerligt uppdaterar ditt lagersaldo så att det stämmer på Södertörn Online. Vår rekommendation är att du dagligen uppdaterar din information!


Hur uppdaterar jag mitt lagersaldo?

Du uppdaterar ditt lagersaldo för varje produkt i Kontrollpanelen. Ändringar av lagersaldo uppdateras direkt på Södertörn Online. När en produkt är helt slutsåld ska den omedelbart tas bort från Södertörn Online.


Order & Frakt

Hur får jag min orderinformation?

När en order lagts med någon av dina produkter får du en notifiering via e-post. Alla dina beställningar syns dessutom i din Kontrollpanel.


Vad gör jag när jag får en order?

När du får en order loggar du in på Kontrollpanelen på Södertörn Online. Där ser du vilka av dina order som ännu inte är behandlade. Inne på varje order hittar du information om vad kunden har beställt, vart produkterna ska levereras samt den information du behöver för att kunna leverera ordern. Packa produkten tillsammans med följesedel, som du enkelt kan skriva ut för varje order, och skicka produkten till kunden.

OBS! Bifoga alltid en retursedel!


Hur fungerar frakten?

Södertörn Online förutsätter att du använder PostNord som speditör och fraktkostnaderna är baserade på PostNords postavgifter.


Hur lång tid har jag på mig att skicka produkterna?

24 timmar efter att du erhållit ordern från Södertörn Online (beroende på överenskommen leveranstid).


Vad händer om jag är sen med min leverans?

Du ansvarar för att skicka din order till kund inom 24 timmar. Är du sen med din leverans ska du genast meddela Södertörn Online, info@sodertorn.se samt kunden.

Levereras produkten inte inom den utsatta tiden har kunden rätt att häva köpet. Alla hanteringskostnader för detta belastar dig i dessa fall.


Vad händer om jag inte kan leverera?

Kontakta genast Södertörn Online på: info@sodertorn.se samt kunden. Hanteringskostnaderna för manuell åtgärd av ärendet debiteras dig.


Varför är Södertörn Online så restriktiva med leveranstider och kundhantering?

VI är mycket noggranna med att kunderna som handlar på Södertörn online får samma fina service från alla medverkande företag. Är ett företag
sena med sina leveranser eller ger dålig service drabbar det alla företag på portalen. Därför vill vi ha samma regler för alla!


Allmänt

Hur fungerar kontakten mellan Dig/Södertörn Online och Kund?

All kontakt mellan dig och kund skall gå via verktyget på din Kontrollpanel hos Södertörn Online. Vi kräver att du svarar på alla frågor från Södertörn Online inom 24 timmar. 


Kan samma produkt säljas av flera medverkande företag samtidigt?

Ja.


Vad får jag sälja på Södertörn Online?

Du kan sälja alla produkter som inte faller under kategorin ”Otillåtna produkter att sälja på Södertörn Online”.

Du kan läsa mer om otillåtna produkter under punkten: Otillåtna produkter att sälja i Södertörn Online.
Antika och- eller Secondhand varor hanteras i separata avtal med Södertörn Online och har speciella förutsättningar.


Otillåtna produkter att sälja på Södertörn Online

Vissa produkter är inte tillåtna att säljas på Södertörn Online. (Denna lista kan komma att uppdateras utan förvarning och börjar då att gälla så snart den publicerats på Södertörn Onlines webbplats).


Produkter som är förbjudna eller begränsade att saluföras eller säljas på Södertörn Online; • Begagnade produkter, ej inkluderat demoexemplar
 • Djur
 • Droger (inklusive, men inte begränsat till, narkotiska produkter eller annan produkt som kan komma att klassificeras som narkotiskprodukt)
 • Explosiva ämnen och föremål (t.ex. nitroglycerin, fyrverkeripjäser, knallar, tändtråd, ljus- och nödraketer, ammunition).
 • I tryckbehållare packade gaser (t.ex. aerosoler, blåslampor, gasbehållare för campingkök, tändare, släckare).
 • Brinnande vätskor (t.ex. aceton, bensin, sprit, lösningar, parfym, nagellack, rengöringsmedel, de flesta målfärger).
 • Lättantändliga fasta ämnen (t.ex. tändstickor, kalium, metallmagnesium, natrium, cellulosanitratfilm).
 • Oxiderande ämnen (t.ex. klorater, peroxider och övriga kombinationskemikalier).
 • Id-handlingar
 • Tillståndspliktiga eller farliga kemiska produkter eller ämnen (inklusive, men ej begränsat till, växtskyddsmedel och biocidprodukter), godkända skönhetsprodukter kan säljas, dock ej lättantändliga produkter som specificeras i punkten ovan.
 • Frätande ämnen (t.ex. kraftiga syror och rengöringsmedel innehållande kraftiga lösningar).
 • Läkemedel eller Biologiska prov och radioaktiva ämnen (t.ex. uran, plutonium, serum, enzymer, vaccin).
 • Giftiga ämnen (t.ex. arsenik, cyanid, kvicksilver, råttgift).
 • Övriga farliga ämnen (t.ex. litiumbatterier, asbest, magnetiska ämnen, krockkuddsmoduler, bilbältesförstärkare).
 • Kondomer, sexleksaker eller andra pornografiska artiklar
 • Material som kan verka stötande mot folkgrupp
 • Förfalskade artiklar, Piratkopierat material och bootlegs
 • Produkter som inte uppfyller relevanta säkerhets-, hälso- och miljökrav.
 • Elartiklar och andra tekniska produkter skall alltid kunna styrkas med av myndigheterna i mottagarlandet godkända certifikat för anslutning och användning.
 • Stulna produkter
 • Tobak / E-cigaretter
 • Valuta, mynt, sedlar, värdepapper
 • Vapen , luftvapen, vapenrepliker och inaktiva explosiva föremål.
 • Försändelser med oskyddade vassa kanter eller spets.
 • Varor med import/exportförbud
 • Äkta päls
 • Föremål, tjänster och ämnen som enligt lag inte får innehas, användas eller utföras.


Utöver dessa kan PostNord eller andra speditörer ha ytterligare restriktioner på förbjudna försändelser. Se respektive hemsida eller kontakta respektive speditörs kundtjänst.


Kan Södertörn Online ta bort mina produkter?

Ja.


Vad händer om en kund vill reklamera sin vara?

Om kunden vill reklamera en produkt kontaktar han/hon Södertörn Online som i sin tur kontaktar dig som leverantör. Som leverantör kan du sedan själv välja om produkten skall returneras för granskning/reparation eller bytas ut direkt. Du ansvarar för och bekostar att defekta och felaktiga varor ersätts med korrekta och fungerande varor. Vid reklamationer följer man riktlinjer från;

Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder för Sverige, Finland, Danmark och Norge, se www.arn.se, www.kuluttajariita.fi, www.forbrug.dk, www.forbrukertvistutvalget.no


Vad händer om en kund ångrar sitt köp?

I enlighet med Distanshandelslagen har kunden alltid 14 dagars ångerrätt efter att produkten mottagits. Vill kunden använda sig av ångerrätten och returnera en produkt skall kunden kontakta Södertörn Onlines kundservice. Produkten måste vara i nyskick för att få returneras och beroende på avtal så står kunden själv för returavgiften, alternativt tas ingen returavgift ut.

OBS! Fraktsedel med din returadress skall alltid skickas med när du skickar varor till kund.


Vad gör jag när jag får en retur?

Du kontaktar Södertörn Online och meddelar RN (returnumret) för att bekräfta att den returnerade varan kommit fram till dig. Handlar det om ett ångrat köp bör du kontrollera att produkten är returnerad i gott skick. Handlar det om en reklamerad produkt bör du kontrollera att reklamationsorsaken stämmer och sedan skicka ut ersättningsvara till kunden, alternativt krediteras kunden av Södertörn Online för köpet. Krediterat belopp belastas sedan ditt försäljningskonto hos Södertörn Online.

OBS! Glöm inte att uppdatera ditt lagersaldo efter en retur!